محصولات المکس

52

مدل:اره پروفیل بر
تولیدکننده:گروه بازرگانی الیت
شناسه:C.M 402

Untitled-22-min

مدل:کمپرسور قابل حمل
تولیدکننده: گروه بازرگانی الیت
شناسه:A.CO 721

Untitled-1-min

مدل:کمپرسور قابل حمل
تولیدکننده: گروه بازرگانی الیت
شناسه:A.CO 722

comperesor2

مدل:کمپرسور قابل حمل
تولیدکننده: گروه بازرگانی الیت
شناسه:A.CO 723

comperesor

مدل:کمپرسور قابل حمل
تولیدکننده: گروه بازرگانی الیت
شناسه:A.CO 724

210

مدل: دریل شارژی
تولیدکننده: گروه بازرگانی الیت
شناسه: C.D 210

85

مدل:فرز آهنگری AG 369
تولیدکننده:گروه بازرگانی الیت
شناسه:AG 369

84

مدل:فرز سنگبری AG 389
تولیدکننده:گروه بازرگانی الیت
شناسه:AG 389

گروه بازرگانی الیت

امروزه نیاز به ابزار در جای جای صنایع احساس می شود. وجود ابزار با کیفیت همواره درکنار صنعتگران به عنوان یار و همراه همیشگی نقش بسیـار مهمی ایفـا می کند به گونه ای که همواره یک ابزار خوب کارایی نیروی انسانی را چنـدین برابر می کند. لذا تـامین ابزار با کیفیت، همیـشه از اهمیت بالایی برخوردار بوده و هست

المکس سرویـــس با دراختیار داشتن بیش از180 مرکــز خدمات فعال و مجــــرب در سراسر ایــران همواره درکنار مصرف کنندگان عزیز است. گارانتی 24ماهه ابزارآلات برقی ابزارآلات بادی نشان از عزم این مجموعه در ارائه محصول باکیفیت و حمایت ازمصــرف کننده دارد

دسته بندی
محصولات
ابزارآلات
برقی نجاری
بتن کن ها و
چکش های تخریب
دریل ها و
پیچ گوشتی های
برقی
سایر
شارژی
فرزها و
مینی فرزها
ابزارآلات
جوشکاری المکس
آهن
استیل
سنگ
صفحات سایش
و برش ELMAX

کاتالوگ محصولات المکس

امروزه نیاز به ابزار در جای جای صنایع احساس می شود. وجود ابزار با کیفیت همواره درکنار صنعتگران به عنوان یار و همراه همیشگی نقش بسیـار مهمی ایفـا می کند به گونه ای که همواره یک ابزار خوب کارایی نیروی انسانی را چنـدین برابر می کند. لذا تـامین ابزار با کیفیت، همیـشه از اهمیت بالایی برخوردار بوده و هست

المکس سرویـــس با دراختیار داشتن بیش از180 مرکــز خدمات فعال و مجــــرب در سراسر ایــران همواره درکنار مصرف کنندگان عزیز است. گارانتی 24ماهه ابزارآلات برقی ابزارآلات بادی نشان از عزم این مجموعه در ارائه محصول باکیفیت و حمایت ازمصــرف کننده دارد