فرز آهنگری AG 369

خانه مدل: مینی فرز AG 369 تولیدکننده: گروه بازرگانی الیت شناسه: AG 369 سفارش آنلاین تماس با کارشناس توضیحات بیشتر قدرت:2350وات سرعت در حالت آزاد:8300دور در دقیقه قطر دیسک:180میلی متر فیسبوک توییتر واتساپ تلگرام ایمیل محصولات مرتبط مدل: دریل شارژی تولیدکننده: گروه بازرگانی الیت شناسه: C.D 210 مشاهده محصول مدل: مینی فرز AG 327 تولیدکننده: […]

فرز سنگبری AG 389

خانه مدل: مینی فرز AG 389 تولیدکننده: گروه بازرگانی الیت شناسه: AG 389 سفارش آنلاین تماس با کارشناس توضیحات بیشتر قدرت:2350وات سرعت در حالت آزاد:6300دور در دقیقه قطر دیسک:230میلی متر فیسبوک توییتر واتساپ تلگرام ایمیل محصولات مرتبط مدل: دریل شارژی تولیدکننده: گروه بازرگانی الیت شناسه: C.D 210 مشاهده محصول مدل: مینی فرز AG 327 تولیدکننده: […]

فرز سنگبریAG 388

خانه مدل: مینی فرز AG 388 تولیدکننده: گروه بازرگانی الیت شناسه: AG 388 سفارش آنلاین تماس با کارشناس توضیحات بیشتر قدرت:2200وات سرعت در حالت آزاد:6500دور در دقیقه قطر دیسک:230میلی متر فیسبوک توییتر واتساپ تلگرام ایمیل محصولات مرتبط مدل: مینی فرز AG 388 تولیدکننده: گروه بازرگانی الیت شناسه: AG 388 مشاهده محصول مدل: مینی فرز AG […]

میدی فرز AG 350

خانه مدل: مینی فرز AG 350 تولیدکننده: گروه بازرگانی الیت شناسه: AG 350 سفارش آنلاین تماس با کارشناس توضیحات بیشتر قدرت:1600وات سرعت در حالت آزاد:8000دور در دقیقه قطر دیسک:150میلی متر فیسبوک توییتر واتساپ تلگرام ایمیل محصولات مرتبط مدل: مینی فرز AG 350 تولیدکننده: گروه بازرگانی الیت شناسه: AG 350 مشاهده محصول مدل: اره پروفیل بر […]

اره پروفیل بر تسمه ای C.M 412

خانه مدل: اره پروفیل بر تسمه ای C.M 412 تولیدکننده: گروه بازرگانی الیت شناسه: C.M 412 سفارش آنلاین تماس با کارشناس توضیحات بیشتر قدرت:2300واتسرعت در حالت آزاد:3600دور در دقیقهقطر دیسک:355میلی متردامنه برش:55X31X41.5 فیسبوک توییتر واتساپ تلگرام ایمیل محصولات مرتبط مدل: اره پروفیل بر تسمه ای C.M 412 تولیدکننده: گروه بازرگانی الیت شناسه: C.M 412 مشاهده […]

اره زنجیری (درخت بر) C.S 461

خانه مدل: اره زنجیری (درخت بر) C.S 461 تولیدکننده: گروه بازرگانی الیت شناسه: C.S 461 سفارش آنلاین تماس با کارشناس توضیحات بیشتر قدرت:1900واتسرعت چرخش زنجیر:11متر در ثانیهطول برش:405میلی مترطول تیغه:52X47X45.5 فیسبوک توییتر واتساپ تلگرام ایمیل محصولات مرتبط مدل: اره زنجیری (درخت بر) C.S 461 تولیدکننده: گروه بازرگانی الیت شناسه: C.S 461 مشاهده محصول مدل: پولیش […]

پولیش برقی E.P 392

خانه مدل: پولیش برقی E.P 392 تولیدکننده: گروه بازرگانی الیت شناسه: E.P 392 سفارش آنلاین تماس با کارشناس توضیحات بیشتر قدرت:1200واتسرعت در حالت آزاد:1000-3600دور در دقیقهقطر دیسک:180میلی متردیمردار فیسبوک توییتر واتساپ تلگرام ایمیل محصولات مرتبط مدل: پولیش برقی E.P 392 تولیدکننده: گروه بازرگانی الیت شناسه: E.P 392 مشاهده محصول مدل: میکسر E.M 611 تولیدکننده: گروه […]

میکسر E.M 611

خانه مدل: میکسر E.M 611 تولیدکننده: گروه بازرگانی الیت شناسه: E.M 611 سفارش آنلاین تماس با کارشناس توضیحات بیشتر قدرت:710واتسرعت در حالت آزاد:750دور در دقیقه فیسبوک توییتر واتساپ تلگرام ایمیل محصولات مرتبط مدل: میکسر E.M 611 تولیدکننده: گروه بازرگانی الیت شناسه: E.M 611 مشاهده محصول مدل: بلوور E.B 631 تولیدکننده: گروه بازرگانی الیت شناسه: E.B […]

بلوور E.B 631

خانه مدل: بلوور E.B 631 تولیدکننده: گروه بازرگانی الیت شناسه: E.B 631 سفارش آنلاین تماس با کارشناس توضیحات بیشتر قدرت:620واتسرعت در حالت آزاد:24000دور در دقیقهحداکثر جریان هوا:2/8متر مکعب در دقیقهدارای کلیدگازی فیسبوک توییتر واتساپ تلگرام ایمیل محصولات مرتبط مدل: بلوور E.B 631 تولیدکننده: گروه بازرگانی الیت شناسه: E.B 631 مشاهده محصول مدل: اره عمود بر […]

اره عمودبر J.S 419

خانه مدل: اره عمود بر J.S 419 تولیدکننده: گروه بازرگانی الیت شناسه: J.S 419 سفارش آنلاین تماس با کارشناس توضیحات بیشتر قدرت:750واتسرعت در حالت آزاد:3000-SPM800عمق برش(استیل)10میلی مترعمق برش(آلومینیوم)25میلی مترعمق برش(چوب)110میلی متر فیسبوک توییتر واتساپ تلگرام ایمیل محصولات مرتبط مدل: اره عمود بر J.S 419 تولیدکننده: گروه بازرگانی الیت شناسه: J.S 419 مشاهده محصول مدل: دریل […]