ابزارآلات برقی المکس

52

مدل:اره پروفیل بر
تولیدکننده:گروه بازرگانی الیت
شناسه:C.M 402

Untitled-22-min

مدل:کمپرسور قابل حمل
تولیدکننده: گروه بازرگانی الیت
شناسه:A.CO 721

Untitled-1-min

مدل:کمپرسور قابل حمل
تولیدکننده: گروه بازرگانی الیت
شناسه:A.CO 722

comperesor2

مدل:کمپرسور قابل حمل
تولیدکننده: گروه بازرگانی الیت
شناسه:A.CO 723

comperesor

مدل:کمپرسور قابل حمل
تولیدکننده: گروه بازرگانی الیت
شناسه:A.CO 724

210

مدل: دریل شارژی
تولیدکننده: گروه بازرگانی الیت
شناسه: C.D 210

85

مدل:فرز آهنگری AG 369
تولیدکننده:گروه بازرگانی الیت
شناسه:AG 369

84

مدل:فرز سنگبری AG 389
تولیدکننده:گروه بازرگانی الیت
شناسه:AG 389

83

مدل:فرز سنگبریAG 388
تولیدکننده:گروه بازرگانی الیت
شناسه:AG 388

82

مدل:میدی فرز AG 350
تولیدکننده:گروه بازرگانی الیت
شناسه:AG 350