ابزارآلات برقی نجاری

80

مدل: اره پروفیل بر تسمه ای C.M 412
تولیدکننده: گروه بازرگانی الیت
شناسه: C.M 412

79

مدل: اره زنجیری (درخت بر) C.S 461
تولیدکننده: گروه بازرگانی الیت
شناسه: C.S 461

78

مدل: پولیش برقی E.P 392
تولیدکننده: گروه بازرگانی الیت
شناسه: E.P 392

77

مدل: میکسر E.M 611
تولیدکننده: گروه بازرگانی الیت
شناسه: E.M 611

76

مدل: بلوور E.B 631
تولیدکننده: گروه بازرگانی الیت
شناسه: E.B 631

75

مدل: اره عمود بر J.S 419
تولیدکننده: گروه بازرگانی الیت
شناسه: J.S 419

36

مدل: سنگ دوطرفه (دینامی)
تولیدکننده: گروه بازرگانی الیت
شناسه: B.G 427

35

مدل:منگنه و میخکوب برقی
تولیدکننده:گروه بازرگانی الیت
شناسه:S.G 502

389

مدل: فرز سنگبری AG 390
تولیدکننده:گروه بازرگانی الیت
شناسه:AG 390

8

مدل: پولیش برقی E.P 393
تولیدکننده: گروه بازرگانی الیت
شناسه: E.P 393