فرزها و مینی فرزها

85

مدل:فرز آهنگری AG 369
تولیدکننده:گروه بازرگانی الیت
شناسه:AG 369

84

مدل:فرز سنگبری AG 389
تولیدکننده:گروه بازرگانی الیت
شناسه:AG 389

83

مدل:فرز سنگبریAG 388
تولیدکننده:گروه بازرگانی الیت
شناسه:AG 388

82

مدل:میدی فرز AG 350
تولیدکننده:گروه بازرگانی الیت
شناسه:AG 350

57

مدل: فرز انگشتی مینیاتوری D.G 312
تولیدکننده: گروه بازرگانی الیت
شناسه: D.G 312

56

مدل: فرز انگشتی D.G 301
تولیدکننده: گروه بازرگانی الیت
شناسه: D.G 301

55

مدل:فرز انگشتی آویز F.G 322
تولیدکننده:گروه بازرگانی الیت
شناسه:F.G 322

38

مدل: سنگ دوطرفه (دینامی)
تولیدکننده: گروه بازرگانی الیت
شناسه: B.G 422

39

مدل: سنگ دوطرفه
تولیدکننده: گروه بازرگانی الیت
شناسه: B.G 416

22

مدل: مینی فرز دسته دار 125 میلی متر
تولیدکننده: گروه بازرگانی الیت
شناسه: A.G 331