ابزارآلات جوشکاری المکس

54

مدل: اینورتر 180 آمپر
تولیدکننده: گروه بازرگانی الیت
شناسه: W.M181

53

مدل: اینورتر 200آمپر
تولیدکننده: گروه بازرگانی الیت
شناسه: W.M201

21

مدل: اینورترجوشکاری المکس | ساخت ایران
تولیدکننده: گروه بازرگانی الیت
شناسه: W.M 202

183

مدل:اینورتر 180 آمپر
تولیدکننده:گروه بازرگانی الیت
شناسه:W.M183

183

مدل: اینورتر 200آمپر
تولیدکننده: گروه بازرگانی الیت
شناسه: W.M203